Voluntary Announcement- Jannie Mouton
 
 
PSG Group Limited
 
Incorporated in the Republic of South Africa
 
Registration number: 1970/008484/06
 
JSE Limited (“JSE”) share code: PSG
 
ISIN code: ZAE000013017
 
 
PSG FINANCIAL SERVICES LIMITED
 
Incorporated in the Republic of South Africa
 
Registration number: 1919/000478/06
 
JSE Limited (“JSE”) share code: PGFP
 
ISIN code: ZAE000096079
 
 
VOLUNTARY ANNOUNCEMENT- JANNIE MOUTON
 
 
Translated version
 
 
"Dear Colleagues, Shareholders and Friends,
 
 
I have always believed in honest and transparent communication,
 
hence this letter to all of you.
 
 
I have recently been diagnosed with an early form of dementia. The
 
implication of this is that my short-term memory does not always
 
function as it should, the result being that I sometimes forget
 
people's names, repeat myself, or may appear somewhat disorientated.
 
This does not happen every day, but I cannot ignore it.
 
 
I have a good team of physicians and advisors that support me and
 
carefully monitor the situation. I am on medication to help manage
 
and limit the symptoms of my illness. This team also communicates
 
directly with the lead independent director on the PSG Group board,
 
Patrick Burton, in order for the right decisions to be made at the
 
right time. The PSG way has always been to be proactive and to plan
 
ahead as best possible.
 
 
PSG is my life and I have dedicated myself to the company for the
 
past 22 years. I am incredibly proud of the businesses we have
 
created over the years, including the likes of Capitec, PSG Konsult,
 
Curro, Zeder and all other investments for the future. There are so
 
many opportunities that the PSG team is currently working on. I am
 
also proud of our ongoing contribution towards the South African
 
economy. I still believe that this is a country filled with
 
opportunity and very talented people.
 
 
In 2010, I became the non-executive chairman of PSG Group, and have
 
also over the last couple of years resigned from most of the
 
underlying company boards as most of you are aware. PSG Group has an
 
outstanding team that looks after the investment portfolio and other
 
business matters. In addition, PSG’s underlying
 
businesses/investments, in my opinion, have the best management
 
teams in the country.
 
 
I still come into the office every day – I enjoy seeing how the
 
people at PSG endeavour daily to make a difference by working hard
 
and smart. I regularly share the lessons learnt over the years with
 
our team and can see how the PSG DNA of thinking and doing has taken
 
root throughout the group.
 
 
After consultation with my senior colleagues, we feel that I still
 
have a contribution to make as PSG Group's non-executive chairman,
 
given that PSG Group's executive management team is very strong with
 
the necessary depth, experience and knowledge – Piet, Wynand and
 
Johan have respectively worked by my side for 14, 16 and 20 years,
 
and have built the company with me.
 
 
I kindly request the media to forthwith direct questions relating to
 
this matter to either Piet or one of the other members of the PSG
 
Group executive team.
 
 
I could not have asked for more in my life. I have incredible
 
children and grandchildren. I am especially grateful to my wife,
 
Deidré, for her incredible support – she is a real pillar of
 
strength. Each family member is special in their own way and all of
 
them are loyal PSG supporters. It means the world to me that they
 
stand together and have both my and PSG's best interest at heart.
 
 
I would like to sincerely thank everyone that has helped build, and
 
will continue to build, PSG – I am proud of each and everyone of
 
you!
 
 
Regards
 
 
Jannie"
 
 
Original letter
 
 
“Beste Kollegas, Aandeelhouers en Vriende,
 
 
Ek het nog altyd geglo in eerlike en deursigtige kommunikasie en
 
daarom die brief aan julle almal.
 
 
Ek is onlangs gediagnoseer met ‘n vroeë vorm van dementia. Die effek
 
hiervan is dat my korttermyn geheue nie altyd meer 100% funksioneer
 
nie wat daartoe lei dat ek soms mense se name vergeet, ek herhaal
 
myself, of dalk kom ek effens gedisoriënteerd voor. Dit gebeur nie
 
elke dag nie, maar ek kan dit nie ignoreer nie.
 
 
Ek het egter ‘n goeie span medici en adviseurs wat my bystaan en my
 
situasie monitor. Ek is op medikasie om die simptome van my siekte
 
te help beperk. Hierdie span kommunikeer ook direk met die hoof
 
onafhanklike direkteur op die PSG Groep-raad, Patrick Burton, sodat
 
almal die regte besluite op die regte tye kan neem. Die PSG manier
 
is om pro-aktief te wees en om so goed as moontlik vir die toekoms
 
te beplan.
 
 
PSG is my lewe en ek het myself toegewy aan die maatskappy vir die
 
afgelope 22 jaar. Ek is ongelooflik trots op die besighede wat ons
 
oor die jare heen staangemaak het, soos Capitec, PSG Konsult, Curro,
 
Zeder en al die ander beleggings vir die toekoms. Daar is soveel
 
geleenthede waaraan die PSG-span werk op die oomblik. Ek is ook
 
trots op die positiewe bydrae wat ons tot die Suid-Afrikaanse
 
ekonomie gemaak het, en steeds maak. Ek bly glo dat hierdie ‘n land
 
vol geleenthede is met baie talentvolle mense.
 
 
Ek is reeds van 2010 af nie meer uitvoerende voorsitter van PSG
 
Groep nie en het die laaste paar jaar van meeste van die
 
onderliggende maatskappye se rade bedank soos meeste van julle weet.
 
PSG Groep het ‘n uitstekende span wat na die beleggingportefeulje en
 
ander sake omsien. Die onderliggende besighede/beleggings het wat my
 
aanbetref ook die beste bestuurspanne in die land.
 
 
Ek kom nog elke dag in kantoor toe dit is vir my lekker om te sien
 
hoe die mense by PSG daagliks ‘n verskil probeer maak deur hard en
 
slim te werk. Ek probeer om die lesse wat ek oor die jare geleer het
 
aan hulle oor te dra en kan sien hoe die PSG-DNA van dink en doen
 
orals in die groep ‘n vashouplek gekry het.
 
 
Na gesprekke met my senior kollegas, voel ons dat ek nog ‘n bydrae
 
het om te lewer as nie-uitvoerende voorsitter van PSG Groep, gegewe
 
dat die uitvoerende bestuur van PSG Groep baie sterk is met die
 
nodige diepte, ervaring en kennis – Piet, Wynand en Johan is
 
onderskeidelik reeds 14, 16 en 20 jaar lank aan my sy en het my
 
gehelp om die maatskappy te bou.
 
 
Ek vra dat die pers voortaan hulle vrae met betrekking tot hierdie
 
aangeleentheid asseblief aan Piet of een van die ander lede van die
 
uitvoerende span by PSG Groep rig.
 
 
Ek kon nie vir meer in my lewe gevra het nie. Ek het daarby
 
ongelooflike kinders en kleinkinders. My vrou, Deidré, ondersteun my
 
so baie en is ‘n regte steunpilaar. Elkeen van hulle is spesiaal op
 
hulle eie manier en almal is lojale PSG-ondersteuners. Dit beteken
 
baie vir my dat hulle saamstaan en beide my en PSG se belange op die
 
hart dra.
 
 
Ek wil baie dankie sê vir almal wat PSG help bou het en nog verder
 
gaan uitbou vorentoe. Ek is trots op ieder en elk van julle!
 
 
Groete
 
 
Jannie”
 
 
2 May 2018
 
Stellenbosch
 
 
Sponsor
 
PSG Capital
 
 
Date: 02/05/2018 12:16:00 Produced by the JSE SENS Department. The SENS service is an information dissemination service administered by the JSE Limited ('JSE').
 
The JSE does not, whether expressly, tacitly or implicitly, represent, warrant or in any way guarantee the truth, accuracy or completeness of
 
the information published on SENS. The JSE, their officers, employees and agents accept no liability for (or in respect of) any direct,
 
indirect, incidental or consequential loss or damage of any kind or nature, howsoever arising, from the use of SENS or the use of, or reliance on,
 
information disseminated through SENS.